Regulacje prawne

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. Prawo krajowe zdominowane zostało przez regulacje ponadnarodowe, wynikające z przyjętych przez Unię Europejską programów. Dzięki nim europejskie miasta stały się bardziej nowoczesne i ekologiczne, a przez to przyjazne nie tylko dla środowiska naturalnego ale również dla mieszkańców. Dla instytucji publicznych zmiany te oznaczały jednak konieczność modernizacji wielu obiektów, takich jak m.in. budynki czy systemy wodociągowo-kanalizacyjne. Obecne i przyszłe ustawy regulują jednak decyzje dotyczące większości obszarów, zarządzanych przez miasta. Jednym z nich jest miejski system oświetlenia.

Oświetlenie w każdym polskim mieście podlega wielu normom prawnym. Z dniem 15.03.2005 roku dotychczasowa, polska norma PN-76/E-02032 została decyzją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zastąpiona nową, europejską normą. Obecnie składa się ona z czterech części, poruszających kolejno tematykę klas oświetlenia, wymagań oświetleniowych, parametrów oświetleniowych oraz metod pomiarów parametrów oświetleniowych.

Obecnie, duży wpływ na system oświetlenia w mieście ma energooszczędny model gospodarki wprowadzany przez Unię Europejską. Istotną rolę odgrywa tu także realizowana strategia Europa 2020. Jej główne cele dotyczą energetyki oraz walki ze zmianami klimatycznymi i mają zostać zrealizowane do 2020 roku. Dzięki nim zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych, źródła odnawialne pozwolą na generowanie 20% energii pierwotnej a zużycie energii pierwotnej zmniejszy się o 20%. Ostatni skutek realizacji programu Europa 2020 stanie się w dużej mierze zasługą ośrodków miejskich, które wprowadzą inteligentne systemy zarządzania oświetleniem miejskim, pozwalające na zminimalizowanie ilości energii elektrycznej zużywanej przez miasto.

Proponowany przez Luxim system inteligentnego oświetlenia jest więc produktem innowacyjnym, który pozwala miastom nie tylko stać się jednostkami prestiżowymi, ale także sprostać wymaganiom obecnych i przyszłych norm europejskich. Ekologia i ekonomia stały się bowiem nie tylko drogą do lepszej jakości życia i oszczędności, ale powoli stają się obowiązkiem.