Jak to działa?

System Luxim oparty jest na istniejącym już systemie oświetlenia miejskiego. Dzięki temu droga do oszczędności staje się jeszcze prostsza – urządzenia Luxim nie wymagają kosztownych prac modernizacyjnych. Ich montaż jest szybki, a dzięki stworzeniu centrum sterowania oświetleniem efekty stają się natychmiast widoczne.

Sposób działania Luxim:

Obrazek79

1. Sterownik
Sterownik, umieszczony na istniejącej oprawie oświetlenia, zbiera informacje o warunkach atmosferycznych oraz natężeniu ruchu w pobliżu źródła światła.

2. Sieć zasilająca
Sterownik przesyła zebrane informacje za pomocą istniejącej sieci zasilającej. Trafiają one do sterownika segmentowego.

3. Sterownik segmentowy
Umieszczony jest w rozdzielni prądu. Zbiera informacje z kilku sąsiadujących ze sobą źródeł światła i przesyła je za pomocą routera.

4. Router
Umożliwia przesyłanie informacji ze sterownika segmentowego do centrum sterowania

5. Centrum sterowania natężeniem światła
Na podstawie informacji zebranych przez sterowniki, oprogramowanie steruje natężeniem światła we wszystkich obszarach objętych systemem inteligentnego oświetlenia.

5. a) Baza danych
Dane gromadzone są w centrum co umożliwia prowadzenie statystyk oraz stały monitoring natężenia światła oraz ruchu ulicznego.

5. b) Inne urządzenia
Centrum sterowania zbiera także informacje o dodatkowych źródłach światła, np. o oświetleniu dekoracyjnym w czasie świąt. Urządzenia dodatkowe, montowane sezonowo, można dowolnie przyłączać do systemu.

6. Router
Informacja zwrotna wysyłana przez oprogramowanie przesyłana jest do sterowników.

7. Sterownik
Sterownik reguluje natężenie strumienia światła.