Bądź smart!

Idea Smart City zakłada wprowadzanie w miastach inteligentnych systemów opartych na nowych technologiach. Dzięki nim możliwe jest stałe podnoszenie jakości życia ludzi oraz zminimalizowanie kosztów funkcjonowania miasta, a także jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Aby dążyć do modelu Smart City niezbędna jest ścisła współpraca świadomych obywateli oraz instytucji. Ich wspólne dążenie do innowacyjności oraz zdolność racjonalnego wykorzystywania posiadanych zasobów to kluczowe czynniki wpływające na funkcjonowanie nowoczesnych miast. Duże znaczenie ma także wiedza dotycząca nowych technologii oraz środowiska naturalnego, jaka powinna być przekazywana obywatelom oraz przez nich samych poszerzana.

Miasta określane mianem Smart City to przede wszystkim ośrodki znajdujące się w krajach wysoko rozwiniętych. Ich władze i mieszkańcy świadomie odchodzą od generowania wysokich kosztów, stawiając na ekologię oraz ekonomię. Rozumieją siłę innowacyjności oraz potencjał technologii. Dzięki temu jednocześnie pozwalają na ingerencję technologii w codzienność, ale także starają się żyć zgodnie z naturą. W efekcie miasta te przyciągają wielu nowych mieszkańców, którzy w większości są ludźmi młodymi, zainteresowanymi ofertą miejsca ceniącego innowacje. Przykładami Smart City w Europie są m.in. Amsterdam i Oslo.

Jednym z elementów koncepcji Smart City jest Smart Street Lighting. To system miejskiego oświetlenia pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez miasto. Dzięki niemi możliwe jest dostosowanie natężenia światła do warunków atmosferycznych, natężenia ruchu ulicznego oraz pory dnia. W zależności od nich intensywność światła maleje lub wzrasta, co pozwala zminimalizować koszty podczas sprzyjających warunków pogodowych oraz zmaksymalizować bezpieczeństwo gdy te są niekorzystne. Pierwszym miastem na świecie, które posiada system Smart Street Lighting jest Oslo. Dzięki innowacyjnym urządzeniom jest w stanie osiągnąć aż do 70% oszczędności na energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie ulic.

Innowacyjność oraz ideologia Smart City nie musi dotyczyć jedynie dużych, rozwiniętych ośrodków miejskich. Dzięki Luxim możliwe jest jej zastosowanie w każdym miejscu w Polsce.

Skontaktuj się z Luxim i dowiedz się jak zostać mieszkańcem Smart City!

Kontakt z nami»